Hållning

Ställningar för olika positioner

En ställning är en position för kroppen, som ger dig all den rörelse och flexibilitet som behövs för att utföra vilken manöver du än gör. I några av de skidtekniska avsnitten har hållningen förklarats igen, specifikt till de manövrar som beskrivs. Här förklaras elementen i en parallell skidhållning, även om principerna kan tillämpas på vilken manöver som helst.

En hållning ses i allmänhet som en fast position, men i skidåkning ändrar vi alltid riktning och hastighet och stannar inte i samma positioner särskilt länge. Detta innebär att vår hållning ständigt måste ändras, så det förklaras bäst som en variabel position som ändras beroende på variabler som riktning, hastighet och lutningens vinkel, med andra element tillsatta vid behov.

Det slutliga resultatet är att göra något mer som en formel för att räkna ut vilken hållning du bör ha i varje fas av en manöver. Även om det är väldigt enkelt i slutändan, finns det många delar av ett ställningstagande som behöver förklaras.

Nedan listas nyckelelementen till ett ställningstagande, med några av orsakerna till dem och saker som de antyder, sedan nedan finns en förklaring av hur en hållning är sammansatt nerifrån och upp.

Ett bra ställningstagande måste:

Kunna absorbera stötar genom benen och låta kroppen flexa. Det betyder att knäna måste vara böjda, liksom alla andra leder. Det ska inte finnas några skarvar som är raka då de alla måste kunna röra sig åt båda håll.
Ha skidorna i rätt läge. Rätt läge för skidorna kommer från den färdriktning och manöver som utförs, vilket kommer att förklaras längre ner.

Matcha kroppens position efter skidorna. Kroppspositionen måste anpassas till skidorna för att möjliggöra flexibilitet och absorption som förklarats tidigare. Ge dig en bra överblick över vart du ska åka. Det betyder att du måste kunna titta åt det håll du ska och nerför backen, även om det kommer naturligt med hur kroppen är anpassad till skidorna.
Lägg kroppsvikten i rätt position. Detta kommer främst av att midjan lutar kroppen framåt eller i sidled.
Vara bekväm. Även om detta är mycket viktigt kommer du att upptäcka att de mest bekväma positionerna i allmänhet är de positioner som gör att kroppen matchar skidorna och flexar mest, det kommer faktiskt genom de andra kriterierna.

Låt kroppen enkelt byta till nästa ställning när du ändrar riktning/hastighet. Återigen eftersom alla ställningstaganden följer samma regler händer detta naturligt. Spara energi. En bra hållning kommer att vara energieffektiv, eftersom den gör manövrar mer effektiva och gör att skidåkaren kan åka längre. För att förklara hur en stance är sammansatt måste vi börja från botten och gå upp, eftersom det är skidorna och backen som gör jobbet i slutändan och allt måste matchas till dem.

Rakt framåt hållning

De första variablerna är färdriktningen och lutningens branthet. Om du går rakt ner för backen kommer skidorna att vara parallella och på samma höjd, och hela hållningen är väldigt enkel. Skidor höftbredd isär, samma vikt på varje skida, knäna böjda för att absorbera stötar, kroppen lutar något framåt för att lägga din vikt över mitten av skidorna (och gör att den kan böja i båda riktningarna), titta framåt med armarna ut åt sidorna något framför dig med armbågarna lätt böjda. Mängden framåtlutning kommer uppenbarligen att förändras beroende på hur brant backen är, så att tyngdpunkten hålls över mitten av skidan.

Rätt hållning för att åka rakt fram

När du kommer ner för en sluttning där lutningen minskar måste du luta dig framåt för att hålla din vikt över mitten av skidorna, som visas i diagrammet nedan. Om du inte lutar dig framåt kommer din vikt att komma tillbaka vilket ger dig mindre kontroll över skidorna. Du behöver också luta dig något bakåt om lutningen ökar, för att hålla vikten över mitten av skidorna, men detta ska du inte oroa dig för då det kommer att ske naturligt, och är inte ett sådant problem om det inte görs.

När en backe planar ut måste du luta dig framåt för att hålla vikten över mitten av skidorna

Genomgående ställning

Men om du åker över backen eller lutar dig över från att dra G-krafter, som du kommer att ägna större delen av din tid åt, kommer skidan på utförssidan (utförskidåkning) eller utanför svängen (utanför skidan) att vara lägre (relativt din kropp) än den andra skidan (uppförsskida eller innerskid). Som visas i diagrammet.

När du är på en sluttning eller lutar dig över måste ett ben böjas mer än det andra

I pjäxor kan du dock inte röra dina anklar mycket, och det enda sättet att göra en skida högre än den andra är att föra uppför/invändigt knät framåt (som visas i animationen till höger). Detta lämnar dig med uppförs-/inneskidan något framför nedförs-/uteskidan. Ju brantare backen är (eller ju mer du lutar dig över) desto lägre/längre bort kommer utförsåkningen att vara och ju längre er fram kommer uppförsbacken/inneskidan. Skidorna ska fortfarande vara höftbrett isär för att gå tvärs över backen, men för att luta sig över kommer de att bli längre isär ju mer du lutar, trots att benen håller sig höftbredd isär. Höftbredden är rätt avstånd från varandra för att ha skidorna, eftersom det håller vinkeln mot snön densamma, samtidigt som det lämnar tillräckligt med rörelse i benen för att rulla knäna och sätta skidorna på kanterna. Som tidigare måste båda knäna alltid vara böjda för att absorbera stötar.

Vad gäller överkroppen så har vi fötterna framför varandra och den position som tillåter mest rörelse, flexibilitet och komfort är att vända kroppen så att axlarna ligger i linje med fötterna. Det gör att kroppen inte tittar ner för skidorna, den är lätt vriden mot falllinjen. Det gör det också så att vårt huvud är i en bra position för att titta på vart vi ska och nerför backen. Denna del av hållningen missas väldigt ofta av skidåkare, och ett av de enklaste sätten att se hur bra en skidåkare är bara genom att titta på dem snabbt, är att se om de har sin kropp vänd mot falllinjen eller inte.

Related Post